انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر آویسا طبیب
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922509    (009821)
  نمابر:   .................... (009821)
  پست الکترونیک:Tabib@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             قلب کودکان
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی             فوق تخصص قلب کودکان